Calendar evenimente

 • În curând..


Inventarul de personalitate DECAS

 

Inventarul de personalitate DECAS*

*Probă psihologică certificată, acreditată şi autorizată de Colegiul Psihologilor din România

 • Ce conţine profilul psihologic DECAS?
 • Ce tipuri de profile psihologice pot obţine cu DECAS?
 • Exemple de tipuri de profile psihologice DECAS
 • Cum pot verifica corectitudinea completării chestionarului?
 • Care este utilitatea DECAS?
 • Cine este autorul DECAS?
 • Cum procedez pentru a obţine un profil psihologic DECAS?

Ce conţine profilul psihologic DECAS?

DECAS evaluează personalitatea descrisă din perspectiva uneia din cele mai cunoscute teorii din psihologie – modelul Big-Five al celor cinci superfactori de personalitate:

 • Deschidere: imaginaţie activă, sensibilitate estetică, atenţie pentru viaţă şi sentimentele interne, preferinţa pentru varietate, curiozitate intelectuală, independenţă în gândire, aspecte care nu se asociază în mod necesar cu educaţia sau inteligenţa generală.
 • Extraversiune: Căldură/entuziasm, spirit gregar, asertivitate, activism, căutarea stimulării, emoţii pozitive.
 • Conştiinciozitate: competenţă, ordine, simţ al datoriei, dorinţă de realizare, auto-disciplină, deliberare.
 • Agreabilitate: încredere, sinceritate, altruism, modestie, blândeţe
 • Stabilitate emoţionala: reacţii emoţionale adecvate situaţiei, rezistenţa la frustrare/stres, stăpânire de sine.

Se poate afirma că toate trăsăturile de personalitate pot fi descifrate adecvat prin modul de combinare a celor cinci factori. Iată câteva exemple:

 • Agresivitate: E+, C-, A
 • Autocontrol: D-, E-, C+, S+
 • Sensibilitate: D+, A+, S
 • Flexibilitate: D+, C

DECAS are 97 de afirmaţii, la care persoana trebuie să răspundă cu “Adevărat” sau “Fals” în funcţie de gradul în care îi corespund cele prezentate în afirmaţie.

Ce tipuri de profile psihologice pot obţine cu DECAS?

În urma completării chestionarlui putem obţine următoarele tipuri de rapoarte (profile):
Profilul economic (4 pagini) – destinat situaţiilor în care suntem interesaţi de o caracterizare sumara a persoanei testate; conţine următoarele secţiuni:

 • informaţii utile în intepretarea raportului;
 • răspunsuri la itemi şi rezultatele brute;
 • gradul de încredere în rezultatele testului;
 • profilul DECAS;
 • scurta caracterizare psihologică.

Profilul standard (15 pagini) – destinat situaţiilor în care dorim o caracterizare psihologica detaliata a persoanei testate, conţine în plus faţă de raportul economic o detaliere a caracterizării psihologice în zece direcţii ce vizează:

 • orientarea în viaţă;
 • orientarea în societate;
 • stilul de interacţiune cu oamenii,
 • tipul de trăiri afective dominante;
 • reacţia în situaţii de stres;
 • reacţia în situaţii de conflict;
 • stilul cognitiv;
 • atitudinea faţă de muncă;
 • modul de implicare în sarcini;
 • tipul caracterial.

Profilul business (19 pagini) – conţine în plus faţă de raportul standard:

 • descriere succintă a personalităţii celui evaluat sub forma unui “executive summary” (evaluarea a 16 competenţe profesionale);
 • o serie de recomandări menite să sporească motivarea angajatului şi să faciliteze interacţiunea cu cel evaluat;
 • (opţional) identificarea gradului de compatibilitate cu un anumit post din perspectiva similarităţii dintre profilul persoanei evaluate şi profilul ideal pentru postul respectiv stabilit de către specialist (cu utilitate şi în situaţii de selecţie);
 • o serie de recomandari utile pentru specialistul în resurse umane.

Profilul de grup – în cazul completării chestionarului de către mai multe persoane, există opţiunea obţinerii gratuite a unui raport de grup, prin care se poate urmări compatibilizarea membrilor în cadrul unei echipe de lucru.

Exemple de tipuri de profile psihologice DECAS

Cum pot verifica corectitudinea completării chestionarului?

În cadrul DECAS există trei scale, prin care putem verifica modul de completare a chestionarului:
SD: Dezirabilitate sociala (masura în care indivizii se prezintă într-o imagine falsă, “cosmetizată”, “minciună”);
RD: Răspunsuri întâmplătoare (random) (măsura în care o persoană completează la întâmplare sau în mod eronat răspunsurile la chestionar);
AP: Aprobare (măsura în care indivizii răspund la cele mai multe întrebari încercuind varianta “adevarat”, indiferent de conţinutul afirmaţiei).
DECAS poate fi aplicat: persoanelor începând cu vârsta de 16 ani

 

Care este utilitatea DECAS?

Aplicaţiile DECAS cuprind toate specialităţile psihologiei:
Psihologia muncii, organizaţională şi a transporturilor:

 • Examinări psihologice în domeniul medicinei şi psihologiei muncii
 • Examinări psihologice în domeniul psihologiei transporturilor
 • Selecţie de personal
 • Coaching
 • Determinarea compatibilităţii cu o anumită profesie

Psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională:

 • Evaluări psihologice pentru obţinerea permisului de port-armă
 • Evaluări psihologice ale personalului din sfera ordinii publice

Psihologie clinică, consiliere psihologica si psihoterapie:

 • Aplicaţii în psihologie clinică
 • Aplicaţii în consiliere psihologică si psihoterapie

Psihologie educaţională:

 • Consiliere şcolară şi consilierea carierei
 • Determinarea compatibilităţii cu o anumită profesie

Autocunoaştere

 • Autocunoaştere
 • Dezvoltare personală

 

Cine este autorul DECAS?

Autorul probei este Conf.Univ.Dr. Florin-Alin Sava (coordonator), Şeful catedrei de Psihologie a Universităţii de Vest din Timişoara.
Licenţa de producere şi distribuire pentru România este deţinută de PsihoProiect SRL.
DECAS este o probă psihologică certificată, acreditată şi autorizată de Colegiul Psihologilor din România

 

Cum procedez pentru a obţine un profil psihologic DECAS?

Pentru a obţine unul sau mai multe profil psihologice DECAS, vă rugăm să parcurgeţi următorii paşi:

1. Specificaţi câte exemplare doriţi din fiecare profil, precum şi faptul că trimiterea formularului reprezintă acordul dumneavoastră explicit ca vă angajaţi să păstraţi confidenţialitatea informaţiilor personale cuprinse în profil(e).

2. Va trimitem o factura proforma si numărul aferent de invitaţii electronice pentru completarea online a chestionarelor DECAS solicitate.

3. După ce primim confirmarea plăţii pe email, si în termen de 1 zi de la completarea tuturor invitaţiilor electronice, vă trimitem profilele DECAS pe adresele de email pe care ni le-aţi oferit.

Vă mulţumim că aţi apelat la noi!