Calendar evenimente

 • În curând..


Beneficii

Modelul Procesului Comunicării® este extrem de util pentru creşterea performanţei în activitatea profesioniştilor din cele mai diferite domenii, precum şi tuturor celor care doresc să îşi îmbunătăţească relaţiile din viaţa personală şi profesionala.  După participarea la cursul de PCM®,

Managerii vor fi capabili să:

 • crească profitabilitatea organizaţiei;
 • îmbunătăţească satisfacţia clienţilor;
 • majoreze calitatea serviciilor;
 • reducă distress-ul;
 • îmbunătăţească climatul de lucru.

Mediatorii vor putea să:

 • ajute la reducerea tensiunilor în şedinţele de mediere;
 • se asigure că toate părţile au ascultat toate punctele de vedere;
 • ajungă la o soluţie “win-win”;
 • reducă timpul în care părţile ajung la o soluţie comun agreată.

Specialiştii în vânzări şi marketing vor:

 • creşte volumul vânzărilor;
 • creşte încrederea clienţilor în produsul vândut;
 • creşte profitul;
 • consolida imaginea brandului companiei/produsului.

Consilierii/specialiştii în coaching vor avea succes în a:

 • comunica, motiva şi consilia mai eficient.

Specialiştii din sistemul naţional public şi privat de securitate vor putea:

 • să aplice tehnici de negociere adecvate fiecărui tip de personalitate;
 • să aplaneze şi să prevină conflictele.

Profesioniştii implicaţi în procesul educaţional pot:

 • aborda fiecare elev/student, inclusiv pe cei consideraţi “dificili”;
 • îmbunătăţi probabilitatea de reuşită a fiecărui elev/student;
 • contribui la creşterea performanţei şcolare;
 • reduce abandonul şcolar;
 • reduce problemele comportamentale în clasă;
 • ajuta pe cei diagnosticaţi cu ADHD;
 • creşte moralul educatorilor;creşte satisfacţia elevilor/studenţilor şi a părinţilor.

Soţii/Părinţii vor reuşi să:

 • îmbunătăţească relaţiile cu partenerii, copiii şi prietenii;
 • reducă probabilitatea ca partenerii sau copiii să recurgă la infracţionalitate sau abuz/dependenţă de substanţe.

Psihologii/Psihiatrii vor putea:

 • reduce semnificativ durata terapiei;
 • îmbunătăţi calitatea terapiei.

Profesioniştii din domeniul sănătăţii vor fi capabili să:

 • reducă erorile în tratament;
 • îmbunătăţească performanţa şi comunicarea cu pacienţii şi personalul.

Avocaţii vor putea:

 • îmbunătăţi comunicarea cu clienţii;
 • determina modalitatea optimă de susţinere a unui caz.

Cei implicaţi într-un proces electoral vor putea să:

 • atragă mai facil voturi favorabile.